Eind november verscheen “ ’t Stjegelke” nummer 56, de nieuwste uitgave van de Heemkunde vereniging Houthem-St. Gerlach,
met daarin een artikel van Jan over de in Broekhem opgegroeide missionaris Hein van Bergen, die meer dan 20 jaar missiewerk verrichte in Mozambique.

Lees meer...

Begin december 2021 verscheen het winternummer van het magazine “Kijk op Valkenburg” met daarin twee artikelen van Jan.
Een over de dienstplichtig militair Ton Luijten, die een deel van zijn diensttijd in 1962 doorbracht in Nieuw-Guinea, destijds verwikkeld in een conflict tussen Nederland en Indonesië (p. 4-7) en het ander over troubadour Bert Naedenoen, opgegroeid in Broekhem en later lid van het befaamde trio “de Globetrotters” en het komische duo “D’r Angehoave”.

Lees meer...

Begin juli 2021 verscheen het zomernummer van het magazine ‘Kijk op Valkenburg,’ met daarin een artikel van Jan over de Valkenburgse legionair Jo Breuer (p.4-7)

Lees meer...

Begin mei verscheen  “ ‘t Sjtegelke” nummer 55, de nieuwste uitgave van de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.h.

Lees meer...

Vlak voor kerstmis 2020 verscheen het winternummer van het magazine
“Kijk op Valkenburg” met daarin een interessant artikel van Jan over de
legionair Lou Custers.

Lees meer...

Op 29 november verscheen het jaarboek 2020 van de Stichting Historische en heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

Lees meer...

Begin november verscheen “ ’t Sjtegelke” nummer 54, de nieuwste uitgave van de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

Lees meer...

Op 18 juli j.l. verscheen het zomernummer van “Kijk op Valkenburg”. Ook daarin zijn enkele bijdragen van Jan opgenomen.

Lees meer...

In mei 2020 is het boek “Valkenburg aan de Geul beleeft 75 jaar bevrijding” verschenen.

Lees meer...

In december 2019 verscheen “Kijk op Valkenburg“ nummer 2.

Lees meer...Copyright Jan Schurgers © 2021 All Rights Reserved