Nieuws


Sinds 2010
, toen het blad van start ging, werkt Jan Schurgers mee aan het kwartaalblad “Kijk op Valkenburg”. Hij levert daarin voornamelijk bijdragen over historische gebouwen, sport en kunst en cultuur. Intussen is “Kijk op Valkenburg” toe aan zijn achtste jaargang. Alle afleveringen met hun inhoud zijn op te zoeken en na te lezen op www.kijkopvalkenburg.nl

Het eerste nummer van 2018 verscheen op 1 februari en bevat van de hand van Jan Schurgers een artikel over het boekwerk “De percessie van Scherpenheuvel” van de auteur Theodoor Weustenraad (1805-1849), later verluchtigd met tekeningen van Charles Eyck.
Een tweede artikel gaat over het wel en wee van de galerie Marx en Marx in Valkenburg in de periode 2000-2017. Daarnaast schreef Jan in zijn vaste rubrieken over de tentoonstellingen in het museum Land van Valkenburg en in de zaal van de kunstkring Henri Jonas “Boven de Bieb”.

Het 2e nummer verscheen op 1 mei. Het bevat van de hand van Jan een artikel over de nieuwbouw in de Plenkertstraat met de uitleg waarom dit complex “Diepengaerde” heet en verder een uitgebreid historisch verhaal over de 125-jarige harmonie Amicitia uit Vilt. Daarnaast schreef hij weer de vaste rubrieken over de tentoonstellingen in het museum Land van Valkenburg en in de zaal van de kunstkring Henri Jonas “Boven de Bieb”.

Het 3e nummer verscheen op 1 augustus. Jan schreef daarin een artikel met achtergrondinformatie over de man die in de zomer regelmatig het draaiorgeltje en de doedelzak bespeelt op het pleintje bij de Oude Kerk in Valkenburg. Een tweede artikel gaat over de kunst van het edelsmeden zoals edelsmid Jan van den Bragt uit Broekhem dat nu al jaren uitoefent. Ook in dit nummer is weer een overzicht van de tentoonstellingen in het museum opgenomen en tevens over de groepstentoonstelling van de kunstkring Henri Jonas in het zaaltje “Boven de Bieb”.

Het vierde nummer verscheen op 1 november en is jammer genoeg het laatste nummer. Na ruim negen jaar houdt “Kijk op Valkenburg” ermee op. Helaas. Het gaf elke drie maanden een interessante bron van informatie over lifestyle, vrije tijd, toerisme, sport, culinaire zaken, kunst, cultuur en historie in Valkenburg. Veel Valkenburgers en ver daarbuiten zullen het missen.

In dat laatste nummer beschreef Jan Schurgers de zestigjarige volleybalclub vc. S.E.C. met haar uitgebreide geschiedenis met ups en downs. Verder gaf hij in een artikel een toelichting op de vier beelden die in het park bij het Casino staan en bracht de beeldenmakers tot leven, mede door de fraaie foto’s van Ivo Benders. En natuurlijk waren er ook nu weer de overzichten van de exposities in het museum Land van Valkenburg en van de kunstkring Henri Jonas “boven de bieb.”

En daarmee houden zijn bijdragen voor dit magazine op. Na bijna zeventig grotere artikelen in bijna tien jaar. Gewoonweg, omdat het blad ophoudt te bestaan.

Het kwartaalblad  “Kijk op Valkenburg” kende een oplage van 10.000 stuks, werd bij de Valkenburgse bevolking gratis aan huis bezorgd en was op meerdere plaatsen in Valkenburg verkrijgbaar. Het verscheen tussen juli 2010 en november 2018 en omvat 34 afleveringen. Het was daarmee een belangrijke bron van informatie over velerlei onderwerpen in die periode en gaf een tijdsbeeld met veel achtergronden.

Op vrijdag 1 december vond in het museum Land van Valkenburg de presentatie plaats van het jaarboek 2017 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.
Van de hand van Jan staat daar een artikel in over de geschiedenis van de schuttersgilden, uitmondend in de historie van de Oude en Jonge Nobele Schutterij van Valkenburg. Bij de presentatie traden twee leden van de schutterij aan in vol ornaat, wat het geheel een bijzonder cachet gaf. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de honorair consul voor Duitsland de heer E.J.M. Vleugels, gevolgd door de overhandiging van een exemplaar aan de auteurs van de vijf opgenomen artikelen, waaronder Jan.
Voor verdere informatie, zie onder het kopje Jaarboek 2017.
Voor meer informatie over het gehele boek zie www.historiegeuldal.nl. Daar is niet alleen informatie te vinden over de inhoud van dit jaarboek, maar ook over de voorgaande 26 edities. Onder de letter S is meer informatie te verkrijgen over de vijf artikelen die Jan Schurgers schreef in vorige edities.

foto’s gemaakt door Jo v. Aken

Zondag 9 juli 2017 werd een heuglijke dag voor Jan. Hij behoorde tot de genomineerden voor de kunstprijs van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Tijdens een bijeenkomst in de Protestantse Kerk bleek die dag dat die prijs hem was toegekend voor al zijn verdiensten op het culturele en kunstzinnige vlak in de afgelopen veertig jaar.
“Iemand die deze prijs volkomen verdient voor zijn jarenlange belangeloze inzet om aandacht te vragen voor de kunst in Valkenburg, door erover te schrijven in vele artikelen en daarnaast ook een achttal boeken schreef, een naslagwerk, een biografie, een novelle, gedichten en diverse romans. Hij was 27 jaar secretaris van kunstkring Henri Jonas en bovendien zingt hij al heel wat jaren bij mannenkoor Geulklank.”aldus het juryrapport.

foto’s gemaakt door Jo v. Aken

Op 29 januari 2017 vond er in het museum “Land van Valkenburg” de presentatie plaats van de roman en thriller “de Witte Kamer”. Het is een sfeervolle en drukbezochte bijeenkomst geworden, waarop Ivo Senden, oud-leerling van Jan en nu eveneens auteur in het fonds van uitgeverij Leon van Dorp herinneringen ophaalde aan zijn lagere schooltijd in Klimmen en op een boeiende manier melding maakte van de inspiratie die hij opdeed tijdens het leerjaar bij Jan.
Vervolgens reikte Jan het eerste exemplaar van zijn boek uit aan Jan Vermeer, wethouder van o.a.cultuur in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De wethouder stak daarna de loftrompet over al hetgeen Jan in de afgelopen decennia gedaan heeft op het vlak van de kunst en cultuur, de publicaties van zijn boeken en de artikelen in tijdschriften en jaarboeken.
Jan zelf reikte daarna nog een exemplaar uit aan zijn meelezers, vriend Jacques Graus, broer Hans en aan zijn vaste fotograaf Jo van Aken. Leon van Dorp prees vervolgens kunstenaar Jo Havenith voor zijn fraaie omslagtekening en reikte ook hem een exemplaar van het boek uit.
Daarna volgde er nog een gezellig samenzijn met een drankje en de verkoop van het boek.Op 25 november 2016
verscheen het jaarboek 2016 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Daarin is een artikel van Jan Schurgers opgenomen dat de titel draagt “Meer dan een eeuw voetbal in Valkenburg” en dat handelt over het wel en wee van de Valkenburgse voetbalclubs SV Berg ’28, VV Walram, VV Valkenburgse Boys, VV IASON, SV Vilt, SV Sibbe en SV Geuldal. 
Copyright Jan Schurgers © 2018 All Rights Reserved