Nieuws

 

Begin november verscheen “ ’t Sjtegelke” nummer 54, de nieuwste uitgave van de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. Op p. 22-27 is daarin een artikel van Jan opgenomen over de wachtposten 18 en 19 die respectievelijk langs de spoorbaan aan de Bosstraat in Broekhem en het Strabekerveldweg stonden en in 1970 werden afgebroken. Jan heeft onderzocht wie daar in de vorige eeuw gewoond hebben en welke werkzaamheden er verricht werden. Bovendien komt ook seinhuis 1 ter sprake, dat aan de Cremerstraat lag en ook werd afgebroken. Het artikel is verluchtigd met enkele interessante foto’s.

Jan werkt op dit moment aan een vervolgartikel voor “ ’t Sjtegelke” nummer 55, dat in juni zal verschijnen en zal gaan over de wachtposten 20 en 21 op de lijn Meerssen/Houthem-St. Gerlach


In mei 2020 is het boek “Valkenburg aan de Geul beleeft 75 jaar bevrijding” verschenen. De officiële presentatie is uitgesteld naar dinsdag 17 september vanwege de coronacrisis, maar ook dan is het de vraag of dit door kan gaan.

Jan Schurgers heeft een flinke bijdrage geleverd aan de inhoud van dit boek. Hij schreef de inleiding bij het eerste hoofdstuk met de titel “Hoe kijken ooggetuigen terug op de viering Valkenburg 75 jaar bevrijd.” Daarna volgt de neerslag van ervaringen die zes Valkenburgers hadden tijdens die vieringen en hun interpretatie van wat vrede voor hen betekent. Ook de inleiding van hoofdstuk 14 “Valkenburgers en hun adoptiegraven in Margraten” werd door Jan geschreven, waarna de neerslag volgt van een gesprek dat hij had met zes Valkenburgers die een graf op de militaire begraafplaats in Margraten hebben geadopteerd.

In het boek zijn naast de teksten veel foto’s op groot formaat opgenomen. Het telt 126 bladzijden en is een uitgave van Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul. Het is verkrijgbaar bij de Read-Shop in Valkenburg en kost € 9,95.


Op 18 juli j.l. verscheen het zomernummer van “Kijk op Valkenburg”. Ook daarin zijn enkele bijdragen van Jan opgenomen. Er is een artikel over de historie en de bewoners van de burgemeesterswoning in Valkenburg. Een overzicht van opmerkelijke cultuuruitingen die in de afgelopen tien maanden in Valkenburg hebben plaats gevonden. En tenslotte het overzicht van de tentoonstellingen in museum Valkenburg tot en met december.


Op zondag 13 oktober j.l. vond in het museum Valkenburg de presentatie plaats van Jans nieuwste boek “Het lied van de waan en andere verhalen”
Een kort verslag daarvan is te vinden op de HOME-pagina. het boek is vanaf 14 oktober te koop in elke boekhandel en ligt op voorraad bij de Read Shop in Valkenburg.


Op 13 september j.l. verscheen het boek “75 jaar bevrijding Valkenburg.” Dit boek bevat 170 bladzijden met herinneringen, dagboekfragmenten, kindertekeningen, gedichten, registers met slachtoffers en verhalen over de inval, de bezetting door de Duitsers en de bevrijding door de Amerikanen op 17 september 1944.

Jan zat in de redactie van dit boek en schreef ook diverse bijdragen.Sinds 2010
, toen het blad van start ging, werkt Jan Schurgers mee aan het kwartaalblad “Kijk op Valkenburg”. Hij levert daarin voornamelijk bijdragen over historische gebouwen, sport en kunst en cultuur. Intussen is “Kijk op Valkenburg” toe aan zijn achtste jaargang. Alle afleveringen met hun inhoud zijn op te zoeken en na te lezen op www.kijkopvalkenburg.nl

Na het stoppen van de uitgave van Kijk op Valkenburg in november 2018 is er in de loop van 2019 een nieuwe uitgever gevonden. Dat betekent dat de reeks van 34 afleveringen kan worden voortgezet, weliswaar voorlopig als halfjaarlijkse uitgave. In dat eerste nieuwe nummer dat op 1 juni verscheen is van de hand van Jan Schurgers een verhaal opgenomen over een toevallige ontmoeting in 1989 van een Amerikaanse oudstrijder met een Valkenburgse jongeman, die tot verrassende ontdekkingen leidt.
Een ander artikel gaat over de zaalvoetbalvereniging “de Kilo” uit Berg en Terblijt en biedt een terugblik tot aan het ontstaan van de vereniging in 1988. Van zijn hand is ook het overzicht van de tentoonstellingen in het museum Valkenburg in de periode tot 1 december. Het blad kent een oplage van 10.000 stuks en wordt bij de Valkenburgse bevolking huis aan huis bezorgd.


Op vrijdag 1 december vond in het museum Land van Valkenburg de presentatie plaats van het jaarboek 2017 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.
Van de hand van Jan staat daar een artikel in over de geschiedenis van de schuttersgilden, uitmondend in de historie van de Oude en Jonge Nobele Schutterij van Valkenburg. Bij de presentatie traden twee leden van de schutterij aan in vol ornaat, wat het geheel een bijzonder cachet gaf. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de honorair consul voor Duitsland de heer E.J.M. Vleugels, gevolgd door de overhandiging van een exemplaar aan de auteurs van de vijf opgenomen artikelen, waaronder Jan.
Voor verdere informatie, zie onder het kopje Jaarboek 2017.
Voor meer informatie over het gehele boek zie www.historiegeuldal.nl. Daar is niet alleen informatie te vinden over de inhoud van dit jaarboek, maar ook over de voorgaande 26 edities. Onder de letter S is meer informatie te verkrijgen over de vijf artikelen die Jan Schurgers schreef in vorige edities.

foto’s gemaakt door Jo v. Aken


Zondag 9 juli 2017 werd een heuglijke dag voor Jan. Hij behoorde tot de genomineerden voor de kunstprijs van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Tijdens een bijeenkomst in de Protestantse Kerk bleek die dag dat die prijs hem was toegekend voor al zijn verdiensten op het culturele en kunstzinnige vlak in de afgelopen veertig jaar.
“Iemand die deze prijs volkomen verdient voor zijn jarenlange belangeloze inzet om aandacht te vragen voor de kunst in Valkenburg, door erover te schrijven in vele artikelen en daarnaast ook een achttal boeken schreef, een naslagwerk, een biografie, een novelle, gedichten en diverse romans. Hij was 27 jaar secretaris van kunstkring Henri Jonas en bovendien zingt hij al heel wat jaren bij mannenkoor Geulklank.”aldus het juryrapport.

foto’s gemaakt door Jo v. Aken


Op 29 januari 2017 vond er in het museum “Land van Valkenburg” de presentatie plaats van de roman en thriller “de Witte Kamer”. Het is een sfeervolle en drukbezochte bijeenkomst geworden, waarop Ivo Senden, oud-leerling van Jan en nu eveneens auteur in het fonds van uitgeverij Leon van Dorp herinneringen ophaalde aan zijn lagere schooltijd in Klimmen en op een boeiende manier melding maakte van de inspiratie die hij opdeed tijdens het leerjaar bij Jan.
Vervolgens reikte Jan het eerste exemplaar van zijn boek uit aan Jan Vermeer, wethouder van o.a.cultuur in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De wethouder stak daarna de loftrompet over al hetgeen Jan in de afgelopen decennia gedaan heeft op het vlak van de kunst en cultuur, de publicaties van zijn boeken en de artikelen in tijdschriften en jaarboeken.
Jan zelf reikte daarna nog een exemplaar uit aan zijn meelezers, vriend Jacques Graus, broer Hans en aan zijn vaste fotograaf Jo van Aken. Leon van Dorp prees vervolgens kunstenaar Jo Havenith voor zijn fraaie omslagtekening en reikte ook hem een exemplaar van het boek uit.
Daarna volgde er nog een gezellig samenzijn met een drankje en de verkoop van het boek.


Op 25 november 2016 verscheen het jaarboek 2016 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Daarin is een artikel van Jan Schurgers opgenomen dat de titel draagt “Meer dan een eeuw voetbal in Valkenburg” en dat handelt over het wel en wee van de Valkenburgse voetbalclubs SV Berg ’28, VV Walram, VV Valkenburgse Boys, VV IASON, SV Vilt, SV Sibbe en SV Geuldal. 
Copyright Jan Schurgers © 2020 All Rights Reserved