In dit winternummer zijn twee bijdragen van Jan Schurgers opgenomen, naast het overzicht van de exposities in museum Valkenburg in het komende half jaar.

Lees meer...

In  “ ‘t Sjtegelke” nummer 59, de nieuwste uitgave van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach is een artikel van Jan opgenomen over de uit Broekhem afkomstige kunstenaar Fons Lemmens (1941-2018) en een impressie uit zijn ( Jans) jeugd over de teruggetrokken levende Einte Elzinga.

Lees meer...

In dit zomernummer zijn twee bijdragen van Jan Schurgers opgenomen, naast het overzicht van de exposities in museum Valkenburg tevens een bijdrage over de historie van sporthal “de Wiegerd”.

Lees meer...

In het winternummer van het gratis magazine “Kijk op Valkenburg” zijn twee bijdragen van Jan Schurgers opgenomen, naast het overzicht van de exposities in het museum Valkenburg.
Op pagina 24-26 vertelt hij over de twee bezoeken van de Duitse expressionist Max Beckmann aan Valkenburg in de oorlogsjaren 1941 en 1942.

Lees meer...

De tweede bijdrage van Jan bevat de geschiedenis van het Martin Stevensfonds dat onlangs een nieuwe naam kreeg nl. Historisch Archief Valkenburg. (p.36-38)

Lees meer...

In “‘t Sjtegelke” nummer 58, de nieuwste uitgave van de Heemkunde vereniging Houthem-St. Gerlach verscheen een artikel van Jan over de historie van de Broekhemse verenigingen “De Postduif” en de kanarievereniging “Vogelvrienden 1954-Broekhem” op p. 7-21.

Lees meer...

Begin juli 2022 verscheen het zomernummer van het gratis magazine “Kijk op Valkenburg” met daarin twee bijdragen van Jan Schurgers.
Het eerste schetst de historie van mannenkoor Geulklank dat op 31 december jongstleden werd opgeheven. De tweede bijdrage van Jan Schurgers schetst het leven van de kunstenaar Willem Halewijn die tussen 1965 en 1978 in kasteel Genhoes in Oud-Valkenburg verbleef.

Lees meer...

Begin juni verscheen “ ’t Sjtegelke nummer 57, de nieuwste uitgave van de Heemkunde vereniging Houthem-St. Gerlach met daarin een artikel van Jan Schurgers, dat de titel meekreeg: Jong Nederland Broekhem: Adelaars en Condors veroverden Nederland. “

Lees meer...

Eind november verscheen “ ’t Stjegelke” nummer 56, de nieuwste uitgave van de Heemkunde vereniging Houthem-St. Gerlach,
met daarin een artikel van Jan over de in Broekhem opgegroeide missionaris Hein van Bergen, die meer dan 20 jaar missiewerk verrichte in Mozambique.

Lees meer...

Begin december 2021 verscheen het winternummer van het magazine “Kijk op Valkenburg” met daarin twee artikelen van Jan.
Een over de dienstplichtig militair Ton Luijten, die een deel van zijn diensttijd in 1962 doorbracht in Nieuw-Guinea, destijds verwikkeld in een conflict tussen Nederland en Indonesië (p. 4-7) en het ander over troubadour Bert Naedenoen, opgegroeid in Broekhem en later lid van het befaamde trio “de Globetrotters” en het komische duo “D’r Angehoave”.

Lees meer...Copyright Jan Schurgers © 2023 All Rights Reserved