Over de auteur

 

Jan Schurgers (Valkenburg, 5 januari 1946) bezocht de lagere school en de mulo in zijn geboorteplaats Valkenburg. Vervolgens studeerde hij vanaf 1963 aan de kweekschool in Heerlen. Na het behalen van zijn hoofdakte moest hij in 1969 in militaire dienst. In 1970 kreeg hij een baan als onderwijzer aan de lagere school in Klimmen.

Zijn debuut als schrijver maakte hij in 1971 met een artikelreeks over de twee jaar eerder overleden in Valkenburg woonachtige schrijver Jan Hanlo. In de jaren die volgden bleef hij zich bezighouden met het leven en werk van de door een motorongeluk omgekomen auteur. Aan het speciale Jan Hanlo-nummer van het literaire tijdschrift Bzzlletin droeg hij in 1984 het artikel “Jan Hanlo’s Ierse reis” bij. In 1989 was hij mede-organisator van de tentoonstelling “Jan Hanlo in Beeld”, die in kasteel Oost in Valkenburg werd gehouden. Ook hielp hij Hans Renders aan informatie voor zijn in 1998 verschenen biografie over Hanlo. Op zijn initiatief vernoemde de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2000 het uitbreidingsplan bij Geerlingshof naar Jan Hanlo, waarna er deining ontstond onder enkele bewoners. Uiteindelijk werd het plan ingetrokken en dus kwam het Jan Hanlohofje er niet.

Jan Schurgers greep de mogelijkheden om het werk van Jan Hanlo in Valkenburg en omgeving te promoten met beide handen aan. Zo organiseerde hij samen met anderen tentoonstellingen, lezingen en andere manifestaties betreffende Hanlo en zijn werk. Ook schreef hij in de loop van de jaren regelmatig over het werk van Jan Hanlo bv. in Geulrand, het Land van Valkenburg en Heuvelland Aktueel.
In 2008 wist hij samen met andere poëzieliefhebbers een poëzieroute te realiseren langs de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul en het is dan ook niet vreemd dat een van de afgebeelde gedichten het gedicht "'s Morgens" van Jan Hanlo is. Het bevindt zich aan de muur van de voormalige graanmolen in de St. Pieterstraat.
Naar aanleiding van het boekenweekthema "Tjielp, tjielp", naar een gedicht van Jan Hanlo richtte hij in maart 2009 een tentoonstelling over Jan Hanlo in in de Valkenburgse bibliotheek en hield er tevens een lezing met als titel "Jan Hanlo en zijn waardering in Valkenburg." In 2016 leverde hij de tekst voor een folder bij de wandeling over het Jan Hanlo-pad tussen Château St. Gerlach in Houthem en het graf van de dichter op het kerkhof in Broekhem.

Van 1983 tot en met 1993 behoorde Jan Schurgers tot de redactie van het in die jaren in Valkenburg aan de Geul verschijnende kwartaalblad Geulrand. Hij droeg aan vrijwel alle nummers meerdere artikelen bij, meestal handelend over cultuur en sport. Over kunstenaars uit het Geuldalgebied leverde hij in 2000 een bijdrage aan het jubileumjaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Ook schreef hij de tekst voor brochures bij tentoonstellingen van onder anderen Lei Molin, Charles Eyck, Henri Jonas, Jos Caelen en Fons Lemmens.

Zijn eerste prozawerk was de in 1986 verschenen novelle “de Ondergang”.
Na vier jaar onderzoek publiceerde hij in 2002 de biografie “Misschien dat ik alleen ben: Ernst Wilhelm Lamberty”, over de uit Valkenburg afkomstige avonturier en wereldreiziger.

Vooral 2007 was voor Jan Schurgers een productief jaar. In november verscheen het kijk- en luisterboekje “Vallekeberg huère en zeen” en het naslagwerk “57 Limburgse beeldend kunstenaars”. In december verscheen het jaarboek 2007 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal en dat bevatte een bijdrage van zijn hand over de Valkenburgse bouwkundige Jos Luijten (1882-1964) waaraan hij ruim een jaar gewerkt had. In het jaarboek 2008 van dezelfde stichting verscheen een onderzoek naar de activiteiten in Valkenburg van de architect Pierre J.H. Cuypers (1827-1921).

In augustus 2009 verscheen de lang verwachte roman “De ondoorgrondelijke wegen naar Popayán” bij uitgeverij Aspekt in Soesterberg.

Sinds 2010 werkt Jan Schurgers mee aan het kwartaalblad "Kijk op Valkenburg" dat in een oplage van 10.000 exemplaren gratis verspreid wordt in Valkenburg aan de Geul. Hij zorgt hierin vooral voor korte bijdragen op cultureel en kunstzinnig vlak en voor korte, informatieve historische schetsjes.

Vier jaar lang werkte hij aan een lijvige roman die het fictieve levensverhaal bevat van "hoofdpersoon" Frederik. Het boek kreeg de titel "de Afzijdige" mee en werd tijdens een druk bezochte bijeenkomst gepresenteerd op zaterdag 29 september 2012 in de bibliotheek in Valkenburg. Neerlandicus Paul de Jong hield er een korte inleiding op het boek, waarna het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Bert Dauven, wethouder van o.a. Kunst en Cultuur van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

In november 2012 verscheen het jaarboek 2012 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, met daarin opgenomen een artikel over de Valkenburgse bouwkundige Alphons Prevoo, waaraan Jan Schurgers ruim twee jaar gewerkt heeft.
In maart 2015 trad hij als secretaris toe tot de redactie van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, die jaarlijks een boek uitgeeft met artikelen over de historie in het Geuldal.
In mei 2015 ontving hij de Zilveren Meibok, die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich over een lange periode verdienstelijk heeft gemaakt als promotor op het gebied van kunst en cultuur in Valkenburg.
Het jaar 2016 was een actief jaar voor Jan Schurgers. Naast zijn bijdragen aan de vier afleveringen van “Kijk op Valkenburg” verscheen op 25 november het jaarboek van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, met zijn bijdrage over de historie van de Valkenburgse voetbalclubs en hij rondde tevens zijn roman “de Witte Kamer” af, die in januari dit jaar verscheen.

Over hem: Adri Gorissen: “Limburgs Literatuur Lexicon”. Stichting Historische Reeks Maastricht 2007, p.337.

Ook in 2017 deed Jan Schurgers van zich spreken.
Op 29 januari januari verscheen zijn nieuwste boek  “de Witte Kamer” bij uitgeverij Leon van Dorp in Heerlen. De presentatie van de psychologische roman vond plaats in het museum Land van Valkenburg. Zie verder onder de kopjes  “Boeken” en “Nieuws”.
Onder dat laatste kopje staat ook een kort verslagje + foto’s van de uitreiking van de kunstprijs van de gemeente Valkenburg aan de Geul die Jan werd toegekend op zondag 9 juli.
Daar is ook informatie te vinden over de presentatie van het Jaarboek 2017 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Daarin is het artikel van Jan opgenomen over het schutterswezen in de afgelopen eeuwen, toegespitst op de Oude en Jonge Nobele Schutterij van Valkenburg + foto’s.

Op vrijdag 21 september 2018 vond er bij de St. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg de onthulling plaats van het Vredesmonument, ontworpen door de kunstenaars Maria Verstappen en Jan van den Bragt.
Bij die gelegenheid verscheen er een boek met als titel “In Vredesnaam! Gedichten over Vrede en over Valkenburg.”
Daarin zijn 35 gedichten opgenomen, met daarnaast een afbeelding van een kunstwerk geïnspireerd door dat gedicht.
Op pagina 59 staat het gedicht “HOOP” van Jan Schurgers, met daarnaast een kunstwerk van Maria Verstappen.
De eerste strofe van dit gedicht luidt:

    Vaak vraag ik mij af

    waarom de deining speelt met de blote beentjes,

    die zouden moeten drentelen en bewegen.

    Waarom de steden in puin liggen

    en onschuldige mensen vermorzeld daartussen.

Op 16 juni 2019 was het precies vijftig jaar geleden dat de dichter Jan Hanlo overleed na een zwaar motorongeluk.
Museum Valkenburg besteedde er aandacht aan met een kleine, maar bijzondere tentoonstelling, die mede door Jan werd ingericht, samen met de Hanlo-kenners Wiel Kusters en Ser prop. Er waren bijzondere documenten te zien; foto’s, brieven, handschriften, gedichten en tekeningen die nooit eerder te zien waren.
De tentoonstelling duurde tot 25 augustus en werd goed bezocht.

portret van Jan Hanlo

Op 13 september 2019 verscheen het boek “75 jaar bevrijding Valkenburg.” Jan zat in de redactie die dit boek samenstelde en schreef zelf ook een aantal bijdragen zoals het gedicht ERGENS dat eindigt als volgt:

Ergens slaan herinneringen dood

tegen witte kruisjes met vreemde namen.

Ergens dondert nog steeds een herinnering

door de kamer.

Treurt een grijsaard al driekwart eeuw.

Kijkt naar de foto’s in de lijstjes

en beseft dat zijn tranen zijn opgedroogd

 

Al met al was 2019 een actief jaar voor Jan. In oktober verscheen de bundel “het lied van de waan en andere verhalen.” Zie verder onder NIEUWS en BOEKEN voor zijn activiteiten in 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024.


Contact met de auteur is mogelijk via 043 - 6015927.Copyright Jan Schurgers © 2024 All Rights Reserved