Jan Hanlo

In 1971 schreef Jan Schurgers een artikelreeks over de twee jaar eerder verongelukte en in Valkenburg woonachtige schrijver Jan Hanlo. De serie verscheen in het weekblad “Het Land van Valkenburg” en werd een jaar later gebundeld en als monografie uitgebracht onder de titel “Jan Hanlo”.

Het boekje bevat een korte schets van de dichter en zijn werk en zijn plek in Valkenburg wordt nader toegelicht. Onder de afgebeelde zwart/wit foto’s bevindt zich de foto van de grafsteen van Jan Hanlo op het kerkhof in Broekhem, met daarop de verkeerde sterfdatum. Nadat Jan Schurgers in een artikeltje er de aandacht op vestigde werd de fout hersteld. De monografie kreeg een vermelding door criticus W.A.M. de Moor in het dagblad “De Tijd” en werd daardoor erg succesvol. Er waren zelfs drie drukken nodig in korte tijd. Het 58 bladzijden tellende boekje is nu uitverkocht en is alleen nog maar antiquarisch verkrijgbaar.
Jan M.G. Schurgers: “Jan Hanlo”.
Het Land van Valkenburg, Valkenburg (L) 1972, 58 p.

In 2016 werd door de Stichting “Dichter in Beeld” een Jan Hanlo-wandeling langs zes van zijn gedichten ingericht van Château St. Gerlach in Houthem naar het graf van de dichter op het kerkhof in Broekhem. Jan Schurgers leverde de tekst voor de beschrijving van deze wandelroute. (zie www.dichterinbeeld.nl)Copyright Jan Schurgers © 2023 All Rights Reserved