Eind november verscheen “ ’t Stjegelke” nummer 56, de nieuwste uitgave van de Heemkunde vereniging Houthem-St. Gerlach,
met daarin een artikel van Jan over de in Broekhem opgegroeide missionaris Hein van Bergen, die meer dan 20 jaar missiewerk verrichte in Mozambique.

Henricus Willem Alexander wordt op 21 januari 1913 in Born geboren, maar het gezin verhuist vijf jaar later naar de Kloosterweg in Broekhem.
Op 13-jarige leeftijd geeft Hein te kennen dat hij priester wil worden en missiewerk wil gaan verrichten in vreemde landen. Hij gaat studeren bij de orde van de Montfortanen in Schimmert en Oirschot en wordt in 1941 tot priester gewijd. Vanwege de Tweede Wereldoorlog moet hij wachten op uitzending en pas eind 1945 vertrekt hij naar Mozambique. Daar doet hij meer dan twintig jaar zijn missiewerk in verschillende dorpen. In 1965 keert hij terug naar Nederland en gaat werken in Doornenburg in de Achterhoek. In 1972 wordt hij pastoor in Drempt en twee later krijgt hij de parochie Olburgen erbij.
Als gevolg van een hersenbloeding overlijdt hij op 21 juni 1991 in het ziekenhuis in Doetinchem en is dan 78 jaar oud. Hij wordt begraven op het kerkhof van de Montfortanen in Schimmert.


Foto: archief fam. van Bergen


Foto: Jo van AkenCopyright Jan Schurgers © 2023 All Rights Reserved