De tweede bijdrage van Jan bevat de geschiedenis van het Martin Stevensfonds dat onlangs een nieuwe naam kreeg nl. Historisch Archief Valkenburg. (p.36-38)

Hotelhouder Martin Stevens (1900-1974) heeft tot aan zijn dood veel verzameld wat met de historie van Valkenburg te maken heeft. De collectie is door de jaren heen gigantisch gegroeid en mag bij zijn overlijden niet verloren gaan.

 

De Stichting Martin Stevensfonds wordt in het leven geroepen en die slaagt er in 1975 in de collectie te kopen van de familie. Ze verdwijnt vervolgens in het archief van de gemeente in afwachting van de bouw van een nieuwe bibliotheek. Die komt er pas in 1984. Op 17 november kan de Martin Stevenscollectie gepresenteerd worden op de bovenverdieping van de bibliotheek. Dan begint ook het inventariseren en catalogiseren van de door diverse schenkingen uitgebreide collectie. Een enorm karwei dat tot op de dag van vandaag wordt voortgezet door de Stichting die sinds kort Historisch Archief Valkenburg heet.

 

  


 Copyright Jan Schurgers © 2023 All Rights Reserved