Vlak voor kerstmis 2020 verscheen het winternummer van het magazine
“Kijk op Valkenburg” met daarin een interessant artikel van Jan over de
legionair Lou Custers.

foto collectie Brigitta Custers

Hij werd in 1928 in Valkenburg geboren. Van 1948 tot 1950 verblijft hij in Nederlands-Indië voor het vervullen van zijn militaire dienstplicht. Terug in Nederland wil hij zo snel mogelijk weer vertrekken en meldt zich in augustus 1951 aan bij het Franse vreemdelingenlegioen. In maart 1952 vertrekt hij naar Indo-China. Daar neemt hij deel aan diverse zware acties op meerdere plaatsen en in mei 1954 is hij weer terug in Algerije. Meteen daarna meldt hij zich aan voor de strijd tegen opstandelingen in Marokko, vooral in het Rifgebergte. In juli 1956 loopt zijn diensttijd af en keert hij terug naar Nederland. Hij vestigt zich weer in Valkenburg en overlijdt op 25 juli 2010 in het militaire rusthuis Bronbeek in Arnhem. Hij is dan 82 jaar oud.
 
Een ander artikel van Jan belicht de historie van de tafeltennisclub “Ready” uit Broekhem. De vereniging werd in 1955 opgericht en bestond in 2020 dus 65 jaar. Zoals veel verenigingen kende ook “Ready” veel ups en downs en speelde op diverse locaties. Ze komen allemaal aan bod, verluchtigd met een aantal foto’s van spelers en bestuurders die een belangrijk stempel op de vereniging hebben gedrukt.

En natuurlijk ontbreekt in dit nummer ook niet het overzicht van de tentoonstellingen in museum Valkenburg met een aantal mooie foto’s van kunstwerken.

 Copyright Jan Schurgers © 2023 All Rights Reserved