Op 18 juli j.l. verscheen het zomernummer van “Kijk op Valkenburg”. Ook daarin zijn enkele bijdragen van Jan opgenomen. Er is een artikel over de historie en de bewoners van de burgemeesterswoning in Valkenburg. Een overzicht van opmerkelijke cultuuruitingen die in de afgelopen tien maanden in Valkenburg hebben plaats gevonden. En tenslotte het overzicht van de tentoonstellingen in museum Valkenburg tot en met december.


Copyright Jan Schurgers © 2024 All Rights Reserved